JORDI ZAMARREÑO RODEA - nº 125

Titulació: Llicenciat en Ciències Químiques.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional:
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Caritat, 10
Codi Postal: 08911
Població: Badalona
Telèfon: 637.887.178
Fax: 93.389.28.46
E-mail: zjordi@yahoo.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
Altres: