IRENE PONS EZQUERRA - nº 244

Titulació: Llicenciada en Psicologia.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 2.338
Data d'inscripció: 1981
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Balmes 348, entl. 3a.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.212.18.92 / 93.771.54.27 / 609.347.460
Fax: 93.253.10.32
E-mail: iponsbcn@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.
Especialitat:
  • Infantil.
  • Clínica d'adults.
  • Toxicomanies.
  • Jurídica.
Altres:
  • L'ajust personal i social. Jornades de tallers.