INÉS ROSALES MANFREDI - nº 245

Titulació: Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Especialista en Psicologia Clínica.
Altres títols: Professora de Filosofia i Pedagogia a l'Institut de Professorat (Buenos Aires. Argentina).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).
Col·legiat/Associat: 4.718
Data d'inscripció: 25/07/1988
Societat professional: Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacariano (EPCL).
Direcció c/ Sant Domènec 8, baixos.
Codi Postal: 08012
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.237.69.57 / 93.218.03.15 / 657.13.55.30
Fax: ----------------------
E-mail: irosalesmanfredi@gmail.com
Web: www.inesrosales.org
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona (capital i província).
Especialitat:
  • Psicoanalista.
  • Psicodiagnòstic i psicoterapia a adults, adolescents i nens.
  • Separació i Divorci, Guarda i Custòdia dels fills.
  • Abusos sexuals i maltractaments.
  • Adopcions.
Altres:
  • Més de 30 articles a diferents revistes especialitzades d'àmbit nacional i internacional.
  • 6 articles dins de Document 1 i Document 2 "Adoptar y ser Adoptado" del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 1998 i 2000.
  • Co-autora del llibre: "Hablando con adolescentes" Ed. Biblioteca Nueva (Colección "Diván el Terrible") 2005.