BERNAT-NOËL TIFFON NONIS - nº 418

Titulació: Llicenciat i Doctor en Psicologia.
Altres títols: Màster en Psicopatologia Clínica, Legal i Forense. Diplomat en Estudis Avançats en Medicina Legal i Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid.
Col·legiat/Associat: M-25.298
Data d'inscripció: 2012
Societat professional: ----------------------
Direcció Travessera de Gràcia 14, 4rt.2ª
Codi Postal: 08021
Població: Barcelona
Telèfon: 650.40.28.38
Fax: ----------------------
E-mail: tiffon@psicologialegal.com
Web: www.psicologialegal.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Nacional: Península, Balears i Canàries.
Especialitat:
 • Penal: Delictes Violents (DEVI) d'homicidis/assassinats, lesions. Violència de Gènere (VIOGEN). Violència Domèstica (VIDO). Agressions Sexuals. Delictes contra la Salut Pública (Toxicomanies i Drogodependències). Seguretat Vial. Valoració del dany psíquic.
 • Penitenciàri: Preventiu i/o condemnats.
 • Civil: Impugnació Testaments. Incapacitacions. Capacitat d'obrar.
 • Família: Guarda i Custòdia (G/C). Règim de visites. Adopcions.
 • Social: Incapacitat laboral. Moobing contra el Treballador. Moobing contra l'Empresari.
 • Valoració de l'estat psíquic i/o efectes de les sustàncies tòxiques en el plaç de les 72 hores (segons Art 799 LECrim).
 • Elaboració d'Informes Pericials Mixtes Psicològic-Psiquiàtrics.
Altres:
 • Professor d'Universitat i d'altres centres privats.
 • Diverses publicacions relacionades amb l'especialitat de Psicologia i Psicopatologia Forense.
 • Intervenció pericial en casos d'alt impacte mediàtic i radi social.
 • Intervenció en mitjans de comunicació, programes de ràdio i diversos canals de TV.
 • Titular del registre de la marca "CONSULTORÍA EN PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE" Dr. Bernat-N. Tiffon (c).
 • Membre d'honor del Consell Superior Europeu de Doctors i Doctores Honoris Causa.