ANNA SAN MOLINA - nº 420

Titulació: Llicenciada en Psicologia. Especialitat Clínica.
Altres títols: Experta en Psicologia Forense. Màster en Neuropsicopedagogia. Diplomada en Màrqueting Farmacèutic.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 17.917
Data d'inscripció: 17.07.2009
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Valeta d'Arquer, 5
Codi Postal: 08017
Població: Barcelona
Telèfon: 619.09.97.26
Fax: ----------------------
E-mail: annasanmolina@hotmail.com
Web: www.centresuportforense.info
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Psicologia Forense.
  • Penal.
  • Civil.
  • Família.
  • Valoració de seqüeles d'accidents (de trànsit o laborals), tant psicològiques com neuropsicològiques i funcionals.
Altres:
  • Co-autora del llibre: "Tratado Pericial Judicial". Ed. LA LEY, juny 2014.
  • Psicòleg Clínic i Forense a Unión de Mútuas.