ALBERT MILLÀ RUIZ - nº 422

Titulació: Psicòleg amb reconeixement sanitari.
Altres títols: Màster en Drogodependències. Especialista en Psicoteràpia.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 6370
Data d'inscripció: 1991
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Aragó 416, 1er. / C/ Soler 24, baixos / C/ Canonge Dorca 33.
Codi Postal: 08013 / 43001 / 17005
Població: Barcelona / Tarragona / Girona.
Telèfon: 693.770.082
Fax: 93.802.80.81
E-mail: bermilla@copc.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona i Girona.
Especialitat:
 • Família.
 • Drogodependències.
 • Assetjament.
 • Abús sexual.
 • Estrés post-traumàtic i burn-out.
 • Incapacitacions.
 • Separacions.
 • Custòdies i similars.
 • Infants, adolescents, adults i vellesa.
Altres:
 • Tertulià en diferents programes radiofònics.
 • Diverses publicacions de manuals (EBOOKS).
 • Professor de Psicologia en àmbits com assetjament, moobing, intel·ligència emocional i control de l'estrès.