MANUEL MONTSERRAT CODORNIU - nº 317

Titulació: Tècnic Superior en Seguretat Laboral. Tècnic Superior en Higiene Industrial.
Altres títols: Enginyer Tècnic en Indùstries Agrícoles.
Col.legi/Associació Professional: Associació Tècnics Prevenció. C. Enginyers Tècnics Indústries Agrícoles. C. Administradors de Finques.
Col·legiat/Associat: 137-00 / 1.383 / 04767
Data d'inscripció: 2.000 / 1.983 / 1.994
Societat professional: Ingenieria Prevención Control
Direcció C/ Llançà 43, entl. 1ª
Codi Postal: 08015
Població: Barcelona
Telèfon: 902.154.375 / 696.45.08.11
Fax: ----------------------
E-mail: servitec@ema-prevencion.es
Web: www.ema-prevencion.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
 • Seguretat Laboral.
 • Higiene Industrial. Exposició a agents químics.
 • Accidents de treball. Peritacions Riscos Laborals.
 • Sorolls i vibracions. Estrés tèrmic.
 • Pericials de maquinària.
 • Caigudes d'alçada. Accidents en obres. Atrapaments.
 • Llocs confinats.
 • Riscos Laborals. Sinistres al i pel treball.
 • Proteccions individuals i col.lectives.
 • Risc elèctric.
Altres:
 • Legislació bàsica prevenció empreses.
 • Informatiu Prevenció Riscos per empreses.
 • Manual d'integració dels mandos a l'empresa.
 • Seguretat en màquines.
 • Ponent al "Curs sobre peritatges judicials" Col.legi d'Advocats, novembre 2010.