JORDI ROVIRA PAGO - nº 432

Titulació: Enginyer Tècnic. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
Altres títols: Coordinador de Seguretat i Salut laboral. Conseller de seguretat de Mercaderies perilloses.
Col.legi/Associació Professional: ----------------------
Col·legiat/Associat: ----------------------
Data d'inscripció: ----------------------
Societat professional: Rovitec Consulting S.L.
Direcció Carrer Costa d' en Paratge 22, 2-2D (Edifici Pradals centre - P.I. Sot dels Pradals).
Codi Postal: 08500
Població: VIC (Barcelona).
Telèfon: 93.813.49.83 / 616.064.457
Fax: 93.885.09.54
E-mail: info@rovitec.es
tecnic@rovitec.es
medic@rovitec.es
Web: www.rovitec.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • SEGURETAT EN EL TREBALL, accidents laborals relacionats amb:
  • les eines, les màquines, l'electricitat, els incendis, l'emmagatzematge, manipulació i transport de càrregues, la senyalització, el treball a altura.
  • HIGIENE INDUSTRIAL, enfermetats professionals segons:
  • Contaminants físics: soroll, vibracions, radiacions, il·luminació.
  • Contaminants químics: pintures, vernissos.
  • Conatminants biològics: microorganismes.
  • ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA:
  • Estrés laboral, organització del treball.
Altres:
  • Formador en Prevenció de Riscos Laborals segons convenis col·lectius vigents.
  • Conseller de seguretat pel transport de mercaderies perilloses per carretera - ADR.