MOUIN KANJ RAAD - nº 318

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
Altres títols: Màster en valoració del Dany Corporal.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 24.840
Data d'inscripció:
Societat professional: Clinimed Paris
Direcció C/ Muntaner 179, 2on.2ª
Codi Postal: 08036
Població: Barcelona
Telèfon: 93.410.42.65/607.876.664
Fax: 93.410.42.65
E-mail: asnm@wanadoo.es
kanjmouin@gmail.com
Web: www.traumatologiaclinimedparis.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
  • Biomecànica de l'aparell locomotor.
  • Electromiografia dinàmica.
  • Accidents de trànsit. Proves pericials. Proves de simulació. Medicina laboral.
  • Valoració incapacitat, invalidesa i seqüeles mèdiques.
Altres:
  • Biomecànica de l'aparell locomotor.
  • Tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona.