JORGE BUXADÉ ARRIBAS - nº 344

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
Altres títols: Especialista en Medicina del Treball. Diplomat en Valoració del Dany Corporal en l'aparell locomotor. Màster Universitari en Valoració del Dany Corporal. Màster en Psiquiatria Forense. Màster en Bioètica per la Universitat de Navarra. Postgrau en Mediació Mèdic legal.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 19.212
Data d'inscripció: 15.01.82
Societat professional: ----------------------
Direcció Doctor Ferrán 15, sót. porta 14
Codi Postal: 08034
Població: Barcelona
Telèfon: 93.280.15.76 / 696.43.47.80
Fax: ----------------------
E-mail: 19212jba@comb.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona LLeida i Girona.
Especialitat:
  • Tècnic Superior en Ergonomia i Psicosociologia Aplicades.
  • Tècnic Superior en Higiene Industrial.
  • Auditor de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Perit d'Assegurances mèdiques d'UNESPA.
Altres: