FRANCESC COLLADO I ROURA - nº 150

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster i Diplomat Universitari en Valoració del Dany Corporal.
Altres títols: Acreditat per la D.G.S. Nº. 169. Perit Metge Assegurances. Ex. Metge Forense. Diploma de Perit d'Assegurances Personals, per la D.G.d'Assegurances del Dep. d'Economia i Finances de la Generalitat. Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Pericial i Avaluadora.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i Província.
Col·legiat/Associat: 16.857
Data d'inscripció: jul-81
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Tenor Massini 6, 1a planta.
Codi Postal: 08028
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.330.17.55
Fax: ----------------------
E-mail: ineo56@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat. Altres ciutats i poblacions a discreció.
Especialitat:
  • Valoració Mèdica del Dany Corporal.
  • Medicina General (Metge de Familia).
  • Medicina Pericial i Avaluadora.
Altres:
  • Membre de la Societat Espanyola de Valoracions Mèdiques del Dany Corporal.
  • Membre de la Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal.
  • Col.laborador de la U.F.C. De l'I.C.F. De la U.A.B.