ROSA FERRER AUXÁN - nº 458

Titulació: Postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses Culturals (UPF - 2005).
Altres títols: Curs de Perit Judicial Professional (SURGE).
Col.legi/Associació Professional: ----------------------
Col·legiat/Associat: ----------------------
Data d'inscripció: ----------------------
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ València 209, 3er. 2a. A
Codi Postal: 08007
Població: Barcelona
Telèfon: 619.221.444
Fax: ----------------------
E-mail: rosaferrerauxan@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Art Contemporani.
  • Pintura i Escultura segles XX i XXI.
Altres:
  • 30 anys d'experiència en direcció i gestió d'una galeria d'art contemporani.