JOAN ASTORCH ERASO - nº 356

Titulació: Llicenciat en Història de l'Art (U.B.).
Altres títols: Màster MBA (Esade). Màster en Enginyeria Econòmica de la Taxació i Valoració (U.P.V.).
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 35.039
Data d'inscripció:
Societat professional: Domus-Artis
Direcció C/ Mallorca 277, 5è. 1ª
Codi Postal: 08037
Població: Barcelona
Telèfon: 93.496.17.84 / 646.04.70.32
Fax: ----------------------
E-mail: joanastorch@hotmail.com
info@domusartis.es
Web: www.domusartis.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Pintura Europea del segle XVIII al XX.
  • Pintura Espanyola del segle XIX i XX.
  • Mobiliari del segle XVIII al XX.
  • Art Contemporani i Últimes tendències.
  • Arte Contemporáneo y Últimas tendencias.
Altres:
  • Seminaris i monogràfics per diverses institucions de pintura i mobiliari.