ANGELES LOZANO ALONSO - nº 472

Titulació: Llicenciada en Dret.
Altres títols: Agent Oficial de la Propietat Industrial. Especialista en Compliance.
Col.legi/Associació Professional: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 10.317
Data d'inscripció: 1978
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Zaragoza 1-3, local 33
Codi Postal: 08860
Població: Castelldefels
Telèfon: 626173995
Fax: ----------------------
E-mail: lozano@gestioneficaz.net
Web: www.gestioneficaz.net
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Penal.
  • Mercantil.
  • Propietat Industrial i Intel·lectual.
Altres: