RAMON PALLAS PLANELL - nº 96

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial.
Altres títols: Perit Taxador, Autos Diversos.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics de Catalunya (Delegació Manresa).
Col·legiat/Associat: 4.924
Data d'inscripció: 1972
Societat professional: Gabinete Pericial Ramón Pallas Planell, S.L.
Direcció c/ Dos de Maig, 8.
Codi Postal: 08240
Població: Manresa.
Telèfon: 93.875.02.22
Fax: 93.875.12.43
E-mail: rpallas@gabinetpallas.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya (Província Barcelona).
Especialitat:
  • Autos.
  • Incendis.
  • Robatoris.
  • Aigües.
  • Tècnic en valoració de bens mobles i immobles.
Altres: