FRANCISCO FLORES GALINDO - nº 195

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial.
Altres títols: Auditor Prevención Riesgos Laborales (CETILL)
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL). Colegio de Ingenieros Técnicos de Madrid.
Col·legiat/Associat: 7.809 / 13.306
Data d'inscripció: 1981
Societat professional: ----------------------
Direcció Cardenal Cisneros 14, 1er E.
Codi Postal: 25003
Població: Lleida.
Telèfon: 630.46.50.58
Fax: ----------------------
E-mail: ffloresg@cetill.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tarragona i Lleida.
Especialitat:
  • Totes les de la professió. Peritacions en general.
  • Dictàmens, Taxacions i Valoracions d'Assegurances, Edificis Industrials, Maquinària industrial, Processos Industrials, Mobiliàri, Vehicles, Equips d'us Hospitalari.
  • Valoració tècnica d'empreses. Viabilitat Executiva i Organitzativa.
  • Informes d'Instal.lacions i Maquinàries. Anàlisi d'Incidents i accidents Industrials. Vulnerabilitats metodologia M.O.R.T.
  • Anàlisi i verificador de Plans d'Evaquació, Emergència, Riscos Industrials i Incendis.
Altres:
  • Publicacions vàries en revista "Enginy" CETILL.
  • Membre de la Asociación Técnica Española de Climatitzación y Refrigeración.
  • Membre de la National Fire Protection Association.
  • Membre de la Asociación Electrotécnica Española.
  • Membre del Grupo Español de Fiabilidad y Confiabilidad y de la Asociación Española de Calidad.