ANTONI ALOY CÒDOL - nº 325

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial. Llicenciat en Ciències Químiques.
Altres títols: Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge (Curtició). Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
Col·legiat/Associat: 11.870
Data d'inscripció: 1.994
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Guillem de Claramunt, 6
Codi Postal: 08787
Població: La Pobla de Claramunt
Telèfon: 93.808.71.43 / 678.691.606
Fax: ----------------------
E-mail: aloyantoni@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Peritacions en general. Peritacions i taxacions de vehicles.
  • Informes pericials de trànsit. Reconstrucció d'accidents.
  • Indústria Química en general. Indústria Paperera i de Curtits.
  • Informes pericials d'accidents laborals.
  • Prevenció de Riscos Laborals.
Altres:
  • Articles tècnics i científics.