ANTONI-LLUÍS ESCUDERO AGUSTÍ - nº 429

Titulació: Enginyer Tècnic en Topografia.
Altres títols: Enginyer en Geomàtica i Topografia.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia.
Col·legiat/Associat: 2143
Data d'inscripció: 21.11.1989
Societat professional: 3peus_gabinet de topografia.
Direcció Edifici Filatures 3er. 8b / Recinte Industrial Colònia Güell
Codi Postal: 08690
Població: Santa Coloma de Cervelló
Telèfon: 607.837.605
Fax: 93.689.05.10
E-mail: toni.escudero@3peus.com
Web: www.3peus.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Territori i propietat, atermenaments-"deslindes".
  • Històrics i definició geomètrica de finques.
  • Recerca sobre camins, línia de costa, etc..
  • Coordinació entre cadastre i registre.
  • Cartografia.
  • Urbanisme.
  • Metrologia i control dimensional al sector industrial.
  • Amidaments en general.
Altres:
  • Vocal de territori i propietat del Col·legi Oficial d'Enginyers en Topografia de Catalunya.