JOSEP CARRERAS ROIG - nº 316

Titulació: Enginyer Industrial.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legiat/Associat: 5.474
Data d'inscripció: febrer 1.978
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Girbau, 30
Codi Postal: 17300
Població: Blanes
Telèfon: 972.35.06.67
Fax: 972.35.06.67
E-mail: jocarrer@eic.ictnet.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Totes les de la professió.
Altres: