MERCÈ PALLARÈS LLORENS - nº 444

Titulació: Economista
Altres títols: Auditor. Expert Comptable Acreditat.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 4.395
Data d'inscripció: 15.09.1987
Societat professional: ----------------------
Direcció Travessera de Dalt 25-27, esca A 4rt. 1a.
Codi Postal: 08024
Població: Barcelona
Telèfon: 93.238.06.90
Fax: 93.218.09.48
E-mail: m.pallares@voelker.es
mpallares.2@telefonica.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona Capital.
Especialitat:
  • Comptabilitat.
  • Fiscalitat.
  • Valoració de danys i perjudicis econòmics.
  • Valoració d'Empreses.
Altres: