JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ - nº 348

Titulació: Perit Cal·lígraf. Diplomat en Grafologia.
Altres títols: Expert en Documentoscòpia. Diplomat en Grafística i Documentoscòpia per la Càtedra de Medicina Legal de la Universitat de València.
Col.legi/Associació Professional: ----------------------
Col·legiat/Associat: ----------------------
Data d'inscripció: ----------------------
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Diputació 128, 3er.2a.
Codi Postal: 08015
Població: Barcelona
Telèfon: 600.716.098
Fax: ----------------------
E-mail: graphoden@gmx.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya.
Especialitat:
  • Pericials Cal·ligràfiques.
  • Documentoscòpia.
  • Anònims i falsedats en Documentació.
  • testaments ològrafs.
Altres: