ALBERT CASADEMUNT ARQUÉS - nº 331

Titulació: Diplomatura de postgrau de perit Cal.lígraf Judicial, Documentoscòpia i Sociolingüistica Forense (UAB).
Màster en Documentoscòpia i Perícia Judicial en Patents i Marques (UAB).
Altres títols: Màster en Criminalística i Conseller en Ciències Forenses (UAB).
Diplomatura de Postgrau Perit Judicial en Patents i Marques (UAB).
Col.legi/Associació Professional: Associació professional de Perits Cal.lígrafs de Catalunya. / Associació Nacional d'Experts en Grafística i Documentoscòpia.
Col·legiat/Associat: 131 / 121
Data d'inscripció: 12.04.1996 / 12.01.2000
Societat professional: Grup Casademunt.
Direcció C/ Milà i Fontanals 12, local 2
Codi Postal: 08191
Població: Rubí.
Telèfon: 93.588.16.11 / 686.47.19.86
Fax: 93.699.65.22
E-mail: aca@grupo-casademunt.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Agent de la Propietat Immobiliària.
  • Perit en Patents i Marques.
  • Perit Judicial en taxacions immobiliàries.
  • Perit Cal.lígraf Judicial.
  • Criminalista Forense.
Altres: