MARCOS BAIGORRI PUERTO - nº 404

Titulació: Auditor de Comptes inscrit al ROAC 17.702.
Altres títols: Economista. Advocat.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Economistes de Catalunya. Col.legi d'Auditors Jurats de Comptes. Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 8.031 / 1.755 / 33.991
Data d'inscripció: 1996 / 1.998 / 2009
Societat professional: ----------------------
Direcció Plaça Urquinaona nº 6, planta A14, porta A-1
Codi Postal: 08010
Població: Barcelona
Telèfon: 93.317.31.84
Fax: 93.412.77.15
E-mail: marcos@baigorri.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.
Especialitat:
  • Economistes. Auditors de Comptes. Administradors Concursals.
Altres: