FREDERIC MORENO I JULIAN - nº 31

Titulació: Professor Mercantil. Diplomat a ESADE en Direcció d'Economia i Finances. Perit mercantil. Postgraduat en Administració i Gestió local UAB.
Altres títols: Assesor fiscal. Censor jurat de Comptes. Auditor inscrit en el ROAC nº 11.416.
Col.legi/Associació Professional: Titulars Mercantils i Empresarials / Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 2.007 / 398
Data d'inscripció: 1975 / 1976
Societat professional: Asesores fiscales asociados, S.L. Serveis d'Assesorament econòmic SCCL.
Direcció Carrer el Passeig, 26
Codi Postal: 08530
Població: La Garriga - Barcelona.
Telèfon: 93.459.42.54 / 646.49.20.15
Fax: 93.458.37.91
E-mail: fmoreno@fredericmoreno.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.
Especialitat:
  • Auditoria de Comptes.
  • Expert comptable.
  • Economía d'empresa.
  • Suspensions de pagaments, interventors judicials i depositaris.
  • Fiscal.
Altres:
  • Mòdul d'anàlisis de Balanços.
  • Mòduls de comptabilitat general.
  • Mòduls de Gestió fiscal.