DAVID GARCÍA MUNTANÉ - nº 450

Titulació: Diplomatura en Ciències Empresarials.
Altres títols: Grau Superior i Màster en Auditoria. Censura Jurada de Comptes.
Col.legi/Associació Professional: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Col·legiat/Associat: 21.718
Data d'inscripció: 2010
Societat professional: MUNT AUDIT & FORENSIC, S.L.P.
Direcció C/ Balmes 152, 2º2ª
Codi Postal: 08008
Població: Barcelona
Telèfon: 93.124.03.18
Fax: 93.237.84.38
E-mail: dmuntane@muntaudit.es
Web: www.muntaudit.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya
Especialitat:
  • Forensic.
Altres: