ANTONI GARCIA MARQUES - nº 187

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Especialitat Empresa.
Altres títols: Màster Tributari (Facultat de Dret). Inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 4.500
Data d'inscripció: 09/01/1989
Societat professional: ----------------------
Direcció Rambla Catalunya 91-93 4º 3ª
Codi Postal: 08008
Població: Barcelona
Telèfon: 93.487.65.45
Fax: 93.496.18.95
E-mail: agm@economistes.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Comptabilitat. Auditoria
  • Fiscal. Laboral
  • Valoracions Negocis/Emprereses
  • Econòmica. Financera
  • Administració Pública
Altres: