PEDRO CORTACANS BORRELL - nº 66

Titulació: Arquitecte Superior.
Altres títols: Aparellador
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
Col·legiat/Associat: 2.600/1
Data d'inscripció: 1965
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Folgaroles, 46 estudi.
Codi Postal: 08022
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.211.78.62
Fax: 93.211.98.39
E-mail: pedro.cortacans@gmail.com
pcortacans@coac.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Urbanisme
  • Edificació
Altres: