LLUIS SANAVIA FERNANDEZ - nº 133

Titulació: Arquitecte Tècnic
Altres títols: Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries (MDE)
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Col·legiat/Associat: 4.557
Data d'inscripció: 1.977
Societat professional: ----------------------
Direcció Passeig Marítim de Sant Joan de Déu 21, 6è.1ª
Codi Postal: 43820
Població: Calafell Platja.
Telèfon: 977.691.584 / 607.94.01.55
Fax: 977.691.584
E-mail: sanavia.luis@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Arquitectura Tècnica
  • Expert Immobiliari.
Altres: