ANTONI VENTURA CAPELLA - nº 314

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Project Manager.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 2.569
Data d'inscripció: 1.969
Societat professional: A. Ventura i Associats, Servei d'Arquitectura Tècnica, S.L.
Direcció C/ Rambla 174, despatx 25
Codi Postal: 08201
Població: Sabadell
Telèfon: 93.725.07.55
Fax: 93.726.94.20
E-mail: antoni@aviasat.com
Web: www.aviasat.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Província de Barcelona
Especialitat:
  • Patologies constructives.
  • Valoracions urbanístiques immobiliaries.
  • Informes i dictàmens.
Altres:
  • Certificat ISO 9.001