Sol·licitud d'inscripció

QUÈ HAS DE PRESENTAR PER SER MEMBRE DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ?

A més d'enviar-nos la sol·licitud d'inscripció que tens al nostre web www.perits.org , el Curriculum Vitae i signar una Declaració jurada de no haver estat sancionat ni inhabilitat penalment, has d'acomplir amb els següents requisits:

1- Acreditar dos anys d'experiència professional en l´àrea o àrees en les quals sol·licites la teva incorporació. 

2- Acreditar dos anys d'experiència en la realització de peritatges davant els Tribunals, ja sigui com a perit de designa de part (advocats) o de designa judicial.

Si no tens aquests dos anys d'experiència en peritatges judicials, podràs evitar aquest requisit, demostrant:

          a) O bé que has fet un curs o cursos d'especialització amb un contingut acadèmic suficient i rigorós.
          b) O bé que has estat col·laborant professionalment durant dos anys amb un perit especialitzat en l'àrea dins la qual vols inscriure't.

3- En aquests moments, la adscripció a un Col·legi professional no resulta obligatòria per exercir com a perit davant els Tribunals, doncs la Llei d'Enjudiciament civil demana la "titulació" adient per exercir com a perit. Per tant, no és un requisit que exigim, tot i que si pertanyes a un Col·legi professional, pots justificar-nos la teva pertinença.

4- Estar donat d'alta en el Cens Fiscal (tenir un NIF).

5- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional amb una cobertura mínima de 150.000 €, ja sigui a títol individual, o mitjançant una pòlissa col·lectiva contractada a través de l'entitat professional a la que pertanyis (un Col·legi professional, per exemple).

Cas que ja tinguis contractada una pòlissa de responsabilitat civil, et recomanem que comprovis que et cobreix l'acte pericial davant els Tribunals.

Si no tens aquesta assegurança, des de l'Associació et podem ajudar a trobar-ne una, doncs tenim acords amb companyies d'assegurances que ofereixen preus molt i molt competitius. 

6- Si ets funcionari o ocupes un càrrec públic, la Junta Directiva establirà els requisits addicionals que hauràs de presentar, als efectes de complir amb la Llei d'incompatibilitats.

7- Hi ha un pagament inicial de 300 euros i la quota és de 60 euros al trimestre.

 

* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris

"D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ASSOCIACIO CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça AVDA. DIAGONAL, 449 4t 08036, BARCELONA.

Si no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula."