Signatura del Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Treball Social de Catalunya i l'Associació Catalana de Perits Judicials.

27/06/2017
Signatura del Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Treball Social de Catalunya i l'Associació Catalana de Perits Judicials. El passat 27 de juny  la Degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya , Sra. Núria Carrera i el Pesident de l´Associació Catalana de perits judicials, Sr, Rafael Orellana van signar un conveni de col·laboració per tal de dur a terme projectes comuns i activitas de tipus formatiu, de divulgació, etc..