Agermanament entre la COMPAGNIE D'INGÉNIEURS EXPERTS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS (CIECAP), i L'Associació Catalana de Perits Judicials.

16/02/2017
Agermanament entre la COMPAGNIE  D'INGÉNIEURS  EXPERTS  DEVANT  LA  COUR D'APPEL DE PARIS (CIECAP),  i L'Associació Catalana de Perits Judicials. L'Associació Catalana de Perits Judicials acaba de signar un conveni d'argemanament amb La COMPAGNIE D´INGÉNIEURS EXPERTS DEVANT LA COUR D´APPEL DE PARIS (CIECAP). Amb aquest conveni es pretén que es puguin realitzar entre les dues entitats actes de formació conjunts o trobades per tal d'intercanviar experiències dels perits en amddós paisos i establir llaços professionals. En la foto, el Sr. Rafael Orellana, president de la nostra entitat, en el moment de la signatura amb el Sr. M. Michel V. Vassiliadè, president de la CIECAP.